BNA

Wij zijn als bureau aangesloten bij de BNA, de branchevereniging van Nederlandse architectenbureau’s. De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving.

De toegevoegde waarde van een architectenbureau volgens de BNA;

  • Architectenbureau’s bieden toegevoegde waarde in de bouwsector, omdat zij in staat zijn complexe opgaven in een vroeg stadium te verbeelden, wensen van bewoners, gebruikers en opdrachtgevers te vertalen en te komen met slimme ruimtelijke oplossingen. Bovendien hebben zij een verbindende rol in de keten van samenwerkende partijen.
  • Architectenbureau’s die zijn aangesloten bij de branchevereniging, de BNA, leveren deze meerwaarde. Hierdoor wordt in elk fase van het bouwproces waarde gecreëerd vanaf het eerste gesprek tot aan de oplevering. Daarbij wordt rekening gehouden met het toenemende belang van het toekomstig onderhoud.
  • BNA architectenbureau’s staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister ( en voldoen aan de opleidingseisen van de EU)
  • hebben minimaal 2 jaar praktijkervaring
  • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid
  • zijn verplicht zich jaarlijks bij te scholen
  • garanderen absolute vertrouwelijkheid
  • nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit
  • aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd
  • zijn gehouden aan de gedragsregels van de BNA

Kracht van de architectuur volgens de BNA

Architecten zorgen niet alleen voor goede gebouwen, maar ook voor betere zorg-, onderwijs-, en werkomgeving. Dat is de kracht van de architectuur. Bovendien zorgt de branche voor innovatie of het nu gaat om duurzamer leven, slimmer omgaan met kostbare ruimte of het toepassen van betere materialen. De BNA zet zich als branchevereniging in voor een sterke architectenbranche, die aantoonbaar meerwaarde biedt voor de samenleving.