Erfgenoten© is een methodiek voor het transformeren van buitengebied situaties tot meervoudig bewoonbare woonsettingen. Een variëteit aan typerende boerderijvolumes (boerderij, stal, schuur), grenzend aan een verharde binnenplaats (erf), vormt daarbij de drager voor een woonvorm die gezamenlijk gebruik maakt van het oorspronkelijke perceel. Het behoud en de verbetering van de landelijke karakteristiek van het oorspronkelijke goed is altijd de basisgedachte achter de transformatie. Het betreft ontwikkelen op de kleine schaal, die kwaliteit toevoegt aan de omgeving.

Transformeren

Niet elke situatie zal zich lenen voor Erfgenoten. De plek in het buitengebied is belangrijk, maar het bestaande boerenerf moet zich er ook voor lenen. Erfgenoten onderscheidt 3 verschillende situaties, waarbij het streven is een win-win-win situatie te bereiken. Voor de bewoners, de omgeving en het publiek.

  1. Het Transformatie Erf, waarbij de stoppende boer de bedrijfsbestemming verruilt voor een meervoudige woonbestemming.
  2. Het Restauratie Erf, waarbij in verval geraakt boeren cultuurgoed kan worden behouden door het te herbestemmen als woonerf.
  3. Het Reconstructie Erf, waarbij gebiedsoneigen of hinderlijke activiteiten kunnen worden verplaatst in ruil voor een ‘nieuw’ boerenerf.