Ontruimingsplattegronden

Heeft u voor uw gebouw een gebruiksvergunning nodig, of dient u een gebruiksmelding te doen, dan is een ontruimingsplan vereist. Meer informatie hierover is te vinden in de Arbowet artikel 15, en arbobesluit artikel 2.17. Hierin staat o.a. het volgende gesteld wanneer men een gebruiksmelding of vergunning moet aanvragen, en dus een ontruimingsplan verplicht is:

    • gebouwen waarbij meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig zijn
    • gebouwen waarin bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen worden opgeslagen zoals aangegeven in de regeling bouwbesluit brandveiligheid
    • gebouwen waarin aan meer dan 4 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden gegeven
    • gebouwen waarin aan meer dan 10 kinderen, jonger dan 12 jaar, of meer dan 10 lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft

DesignZimmer ‘Het facilitair tekenbureau’ kan voor u deze plannen realiseren, geheel conform NEN 8112. Neem voor meer informatie contact met ons op !