120117 | Hoeve Ommen

Het gelede volume bestaat uit 4 bouwdelen:

  • Het hoofdvolume, dit is het formele voor-huis en herbergt een verhoogde opkamer aan de Koesteeg en een woonkeuken in het verlengde hiervan. De verdieping brent het totale slaapprogramma onder.
  • De entree, een ondergeschikt volume aan het hoofdgebouw, met boven precies genoeg ruimte voor een extra gastenkamertje. 
  • Het achterhuis, Dit volume kent een verschoven noklijn t.o.v. het hoofdvolume. Het achterhuis kent een sfeervol open karakter, haar ruimtelijkheid verbindt licht & lucht tussen achterhuis en voorhuis.
  • Het terras , gelegen op de zonzijde, en overdekt – functioneel een verlengstuk van de woonkeuken.