280416 | 2x schuurwoning Ommen

Het archetypische schuurvolume richt zich met voordeur en keuken op het brinkje gelegen aan de Lantheer van de nieuwbouwwijk De Vlierlanden te Ommen. Het is iets vooruit geschoven ten opzichte van de buurwoningen, zodat de kromming in de weg wordt beaccentueerd.

De gevels van de Schuurwoning worden opgetrokken in verduurzaamd hout. Waar daglicht gewenst is, bevinden zich grote glasvlakken. Een nis biedt plaats aan opstelruimte voor afvalcontainers

De Schuurwoning kan worden uitgebreid met een aanbouw of een dakopbouw aan de achterzijde. De Bergingen op het achterterrein zijn overeenkomstig ontworpen en bezitten dezelfde dakhelling als het hoofdvolume.