311017 | Bestemmingsplan wijziging van agrarisch gebruik een een woonbestemming.

Dit plan beschrijft het initiatief tot herbestemming van een perceel met Agrarische (A-LW) bestemming tot woonlocatie. Het perceel is gelegen juist aan de rand van de brink. Het grondstuk voegt zich in het historische dorpslint van de Kerkstraat te Veessen, welke zich rond de weidegronden slingert. Kadastraal is het perceel bekend onder nummer C-2151 en is eigendom van de aanvrager(s). In het kader van Uitnodigingsplanologie worden met dit plan de mogelijkheden verkend voor een ontwikkeling met maatschappelijke meerwaarde. Voor dit plan is zowel de Structuur Visie Gemeente Heerde 2025 als de Dorpsvisie Veessen en Vorchten in ogenschouw genomen.