Uw kavel(s) omzetten naar een duurzaam woonerf ?

Erfgenoten is een creatieve oplossing voor een verzameling aan problemen en wensen die betrekking hebben op het buitengebied. Want de woonkamer mag ‘op slot’ zitten, woonwensen zijn er wel degelijk. En naast de specifieke problematiek van het buitengebied, dienen er zich ook kansen aan. Kansen voor een win-win-win situatie, voor veel belanghebbenden.

Op dit moment bevindt het landelijk gebied in Nederland zich in een fase van ontwikkeling, waarbij de hoofdgebruiker van het landelijk gebied, de landbouw, verandert en terugtreedt. Veel agrarische bedrijven worden beëindigd. Dit verburgeringsproces van het buitengebied doet zich al langere tijd voor, maar binnen de actuele marktomstandigheden is een grote verandering waarneembaar: landbouwgronden worden grif verkocht aan opschakelde buurboeren, maar het boerenerf blijft onverkoopbaar achter. Tegelijkertijd oefent de charme van landelijk wonen een grote aantrekkingskracht uit op de burger. We fietsen er graag. We houden van de kronkelige wegen, de natuur en de cultuur van het authentieke boerenlandschap. En stiekem zouden we er graag willen wonen, maar niet alleen, niet zo groot, niet zo onbetaalbaar en niet zo geïsoleerd.

Aan de zijlijn van dit proces vinden we de overheid. Haar ambitie voor het buitengebied is het stimuleren van karakter en kwaliteit, zo wordt beschreven in de Omgevingsvisie 2009. Maar het behoud van landschappelijke, ecologische en culturele kwaliteit vraagt soms om creatieve oplossingen, realiseert de Provincie Overijssel. Liep het buitengebied altijd al het risico te ver-rommelen, nu zijn daar bedreigingen als verpaupering en vergrijzing bijgekomen. Nieuwe regelingen als Rood voor Rood pogen een oplossing te bieden voor het behoud van een kwalitatief en vitaal buitengebied. Helaas is van verbetering echter zelden sprake; in de praktijk wordt het karakteristieke totale boeren erfsilhouetje met boerderij en stalen met schuren, vervangen door twee nieuwbouw catalogus boerderettes die in korrelgrootte en karakteristiek juist tegengaan wat de regel zou moeten voorstaan; omgevingskwaliteit !

Een betere methodiek is die van knoopwerken, waarin bestaande boerenerven meervoudig bewoonbaar worden gemaakt en zij onderling worden verknoopt met fiets- en wandelroutes.